قوانین و مقررات

تکمیل کامل فرم ثبت نام برای متقاضیان هر دو بخش الزامی است.

آثار ارسالی هنرمندان در دو بخش اصلی و آزاد نباید قبلا درهیچ رویداد عکاسی پذیرفته شده باشد.

هیچ محدودیت زمانی برای ثبت عکس‌ها در دو بخش اصلی و آزاد وجود ندارد.

ارائه آثار در دو بخش اصلی و آزاد ققط به صورت رنگی امکان پذیر است.

شرکت تمامی عکاسان کشور (چه داخل- چه خارج) در این فستیوال آزاد است.

ارسال آثار فقط در زمان‌بندی مشخص شده قابل انجام است و تمدید نخواهد شد.

دبیرخانه، هنرمندان را حداکثر تا دو روز کاری از وصول اطلاعات و ثبت نام اولیه مطلع خواهد کرد.

در صورتی که فرآیند ثبت نام و ارسال آثار مطابق شرایط فراخوان نباشد، امکان شرکت در داوری برای عکس ها وجود ندارد.

هر عکاس می‌تواند، در هر بخش حداکثر10 فریم (قطعه) عکس را در هر دو بخش اصلی (ویژه اعضا سازمان نظام مهندسی) و آزاد درسایت جشنواره بارگذاری کند.

شرکت در بخش اصلی فقط مختص به اعضای رشته های هفت گانه سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور است.
هر عکاس تنها فقط می تواند در یک بخش از فستیوال شرکت کند.

نامگذاری آثار: بر اساس نام و نام خانوادگی،به تفکیک بخش به عنوان مثال :

بخش اصلی:A-ali javadi 01 …  

*فرمت دریافتی تصاویر در دو بخش اصلی و آزاد jpeg می باشد که در صورت پذیرش اثر هنرمندان می بایست فایل اصلی و پردازش شده را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

تمامی عکس‌های ترکیبی، دستکاری شده، فوتومونتاژ، کلاژ، دارای پاسپارتو، امضای عکاس، لوگو، واترمارک (نشان دار)، و … یا هر گونه دخل تصرف که سندیت عکس را مخدوش نماید، قبل ازمرحله داوری حذف خواهند شد.

شرکت کنندگان فقط می‌توانند در محدوده اصلاح رنگ و نور، کنتراست و شارپنس (وضوح) ویرایش عکس عمل نمایند.

عکس‌های ارسالی باید، با سایز ضلع بزرگ 3000 پیکسل و حداکثر حجم 2 مگابایت ارسال شوند.

در صورت راهیابی آثار به نمایشگاه ، فایل اصلی عکس می بایست نزد عکاس وجود داشته باشد.

دبیرخانه جشنواره، ارسال کننده عکس را صاحب اثر تلقی می کند، در غیر این صورت تمامی اتفاقات احتمالی و مسئولیت بر عهده ارسال کننده است.

به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه مسابقه ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تصمیم‌گیری در رابطه با موارد پیش بینی نشده بر عهده شورای دبیر جشنواره خواهد بود.