شما اینجا هستید

مطالب دنبال شونده ها

1395/10/01 - 15:29

بی تو با سردترین فصل زمستان چه کنم
با دلِ یخـــــزده و پیکر بی جــان چه کنم؟
گیرم از مهلکه ی سردیِ دی جان بِبَرَم
با هوای قفس و نم نم بــــاران چه کنم ؟