شما اینجا هستید

مطالب دنبال شونده ها

1395/09/25 - 16:08

******

گاهی باید رد شد ، باید گذشت ؛
گاهی باید در اوج نیاز نخواست ..
گاهی باید کویر شد و با همه تشنگی
منت هیچ ابری را نکشید ..
گاهی برای بودن باید محو شد ، باید نیست شد . . .
گاهی برای بودن ؛ باید نبود ..
گاهی باید چترت را برداری و رهسپار کوچه هایی شوی
که مدت هاست هیچ رهگذری از آن عبور نکرده.
گاهی باید نباشی . .

1395/09/25 - 16:07

گرچه دُشوار است امّا بی صدایی بِهتر است!
بی خیالت!...دوری از عشقِ کَذایی بهتر است!

من اگر لیلا شَوَم...مجنون صدایَم می زنند!
حق بده!...هَر تُهمتی از بی حیایی بهتر است!

می رَوَم تعبیرِ اصحابی شَوَم....در بینِ کَهف
می رَوَم...در رفتن از عصرِ جدایی بهتر است.

تا دهان وا می کُنم،محکوم می گردد دلم
زندگی در گوشه ای خلوت،خدایی بهتر است.

حالِ بی منظورِ اشعارم کمی برگشته است
هیس!ساکت!عاشقی با بی صدایی بهتر است!