شما اینجا هستید

مطالب دنبال شونده ها

1395/10/25 - 10:18

 

بعضی ها آن قدر به دیگران 
وفادارند که به خودشان خیانت می کنند.

 گابریل گارسیا مارکز
 

1395/10/01 - 15:29

بی تو با سردترین فصل زمستان چه کنم
با دلِ یخـــــزده و پیکر بی جــان چه کنم؟
گیرم از مهلکه ی سردیِ دی جان بِبَرَم
با هوای قفس و نم نم بــــاران چه کنم ؟

 

1395/09/25 - 16:08

******

گاهی باید رد شد ، باید گذشت ؛
گاهی باید در اوج نیاز نخواست ..
گاهی باید کویر شد و با همه تشنگی
منت هیچ ابری را نکشید ..
گاهی برای بودن باید محو شد ، باید نیست شد . . .
گاهی برای بودن ؛ باید نبود ..
گاهی باید چترت را برداری و رهسپار کوچه هایی شوی
که مدت هاست هیچ رهگذری از آن عبور نکرده.
گاهی باید نباشی . .