آهن آلات شرکت ای جی تی

شرح پروژه:

آهن آلات شرکت ای جی تی.

جزئيات پروژه:

نام سفارش دهنده: شرکت ای جی تی ایرانیان

تناژ (تن): 3/000

متراژ (متر مربع): 40/000

مدت زمان اجرا: 9 ماه

آهن آلات شرکت ای جی تی. آهن آلات شرکت ای جی تی. آهن آلات شرکت ای جی تی. آهن آلات شرکت ای جی تی. آهن آلات شرکت ای جی تی. آهن آلات شرکت ای جی تی.