ارائه خدمات ثبت الکترونیکی اظهارنامه‌های مالیاتی ویژه اعضای نظام مهندسی ساختمان قزوین

ارائه خدمات ثبت الکترونیکی اظهارنامه‌های مالیاتی ویژه اعضای نظام مهندسی ساختمان قزوین

خدمات ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال 98

ویژه مهندسان دارای پروانه اشتغال، به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور مالیاتی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین تا پایان مرداد ماه از ساعت 8 الی 17 در ساختمان مرکزی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی،ارائه می‌شود.

همچنین در دفتر نمایندگی شهرستان تاکستان ارائه خدمات ثبت اظهارنامه مالیاتی از ساعت 9:30 الی 13:30 صورت می‌پذیرد.

میزان کارکرد و نحوه تکمیل اظهارنامه درپرتال شخصی مهندسی درج گردیده است.